Naprapat Titti Lilje
Behandling – Handledning – Forskning

Om mig

Min utbildning och bakgrund

Jag har arbetat som naprapat i 25 år. Under mina första sex år som naprapat var jag anställd på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm, där jag arbetade med blivande professionella balletdansare i åldrarna 9-20 år. Jag samarbetade med ortoped och det gav mig stor erfarenhet av alla möjliga typer av akuta och kroniska idrottsskador och av att behandla växande individer med höga krav på sig - och på mig som naprapat. Parallellt med mitt arbete med dansare startade jag också egen naprapatpraktik. Efter att ha flyttat till Karlskrona 1995 startade jag i samarbete med sex andra vårdgivare ”Hälsoplan 5”, centralt i Karlskrona.

Jag undervisar gärna på olika vis. Det kan handla om legitimationstjänstgöring  på min klinik, handledning av naprapatstudenter i deras C-uppsatser, föreläs-ning om typiska dansskador, idrottsskador för gymnasiet eller det system för kvalitetssäkring för svenska naprapatkåren som jag också varit med och utvecklat. 

Tillsammans med ortopedkliniken på Blekingesjukhuset genomförde jag 2007 den allra första vetenskapliga studien om manuell behandling (naprapati) för patienter som remitterats till ortoped. Parallellt med behandlingsstudien gjorde jag även en hälsoekonomisk studie och utbildade mig i biomekanik och  forsknings-metodik på Högskolan i Halmstad och vid Uppsala Universitet. Våren 2010 kunde jag på så vis registreras som doktorand på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och 2015 disputerade jag där. 

De vanligaste åkommorna på min klinik är rygg/bäcken-, nack-, axel/skulderbesvär och olika typer av knäsmärtor. Tack vare min erfarenhet från att arbeta med dansare och även en kortare tid som naprapat åt Stockholmspolisens handboll och genom arbetet med studien på ortopedkliniken har jag fördjupat mina kunskaper om behandling av knän, fötter, ljumskar och axlar. Ett område jag valt att specialisera mig inom är besvär från svanskota, bäcken och höft (inte minst innan, under och efter graviditet) och sedan flera år tillbaka föreläser jag om det på Naprapathög-skolan i Stockholm. Jag behandlar personer i alla åldrar, med många olika typer av besvär i muskler och leder. Inte sällan rör det barn och ungdom, liksom olika typer av akuta och kroniska idrottsskador, men äldre patienter är inte ovanliga på min klinik. 

Mina patienter är oftast privatpersoner, men jag har även samarbete med företagshälsovård och med olika försäkringsbolag.

De studier jag arbetat med i min forskning har presenterats på flera olika typer av konferenser, inom områden som manuell medicin, ländryggs- och bäckensmärta, ortopedi och geriatrik (läran om åldrandet). Jag har även blivit inbjuden till olika landstingsstyrelser och Hälso- och Sjukvårdsförvaltningar för att presentera hälsoekono-miska analyser av behandling med naprapati inom landstinget. Mina forskningsstudier har vid flera tillfällen publicerats i Sveriges ortopeders branschtidning (Ortopediskt Magasin) och i Läkartidningen och vid två tillfällen (2012 och 2013) har de valts ut som en av de mest intressanta, under Ortopediveckan.
För närvarande arbetar jag med fyra studier; en åttaårsuppföljning av behandlingseffekter och kostnader för naprapati på ortopedpatienter, en studie om behandling av långvarig ljumsksmärta och en om behandling av foglossningsbesvär under graviditet.

Drivkraften både i mitt praktiska och i mitt akademiska arbete är att genom kunskap, fortlöpande kvalitetssäkring och målmedvetenhet få de verktyg som behövs för att på det mest effektiva, ekonomiska och säkra sättet kunna hjälpa människor som lider av olika typer av smärta och rörelseinskränkningar. Att kunna göra skillnad. Min målsättning är att kunna hjälpa patienter att hjälpa sig själva ”hela vägen”. Om en patient inte blir bra av enbart naprapati (eller hos någon av mina kollegor på Hälsoplan 5) så kan jag alltid hänvisa dem till andra specialister som jag har samarbete med (allmän- och ortopedläkare, tandläkare och sjukgymnast med flera).