Naprapat Titti Lilje
Behandling – Handledning – Forskning

Naprapati 

Naprapati betyder "Att korrigera orsaken till det onda". Genom att hitta och effektivt kunna behandla "rätt fel" kan man oftast på förvånansvärt kort tid åtgärda smärta, stelhet och svaghet i muskler och leder. Även när besvären funnits under lång tid. Man kan söka för alla typer av besvär i muskler och leder. Naprapati är en skyddad yrkestitel och en legitimerad yrkesgrupp sedan 1994 och naprapater lyder under Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) precis som all annan legitimerad vårdpersonal. Jag kvalitetssäkrar fortlöpande min verksamhet. Forskningsstudier har visat att det är en signifikant skillnad i behandlingseffekt mellan att besöka läkare och naprapat både vad gäller smärta och stelhet i nacke och rygg i primärvården och i knä/fot och axel/arm i specialistsjukvården, till naprapatins fördel. Det har också visat sig vara mer kostnadseffektivt att låta sig behandlas av en naprapat i stället för en ortopedkirurg, om ens besvär inte ska opereras.

Om de besvär man söker för funnits en kortare tid är det vanligast att det krävs omkring tre behandlingar. Om de funnits under flera år kan det behövas fem till sex behandlingar. Det är vanligt att man bokar in ett kontrollbesök ett par veckor efter den avslutande behandlingen. I samband med att man behandlas hos naprapat får man alltid individuella hemövningar som ska göras dagligen. Forskning om behandlingseffekter av naprapati har visat att långtidseffekterna (efter mer än 12 månader) är mycket goda och det tror man beror på att patienten är delaktig i sin behandling.

Vårt team

Hälsoplan 5 startade med en enkel idé: att driva företag som verkligen gör livet bättre för andra. Vårt team består av skickliga och hängivna vårdgivare, var och en med sin speciella kompetens. Vi som arbetar på Hälsoplan 5 är förutom naprapat även massör, psykolog, samtalsterapeut, laserterapeut och akupunktör. Utanför Hälsoplan 5 finns ett upparbetat nätverk av andra yrken, bland annat allmän- och ortopedläkare, tandläkare och sjukgymnast. 

För att följa med i utvecklingen och i en strävan att evidensbasera effekterna av specialiserad manuell behandling som naprapati, så forskar jag hälften av min arbetstid. Min avhandling rör  nya metoder att diagnosticera och behandla vissa åkommor som till exempel frusen skuldra,  foglossningsbesvär och andra typer av ortopediska besvär med hjälp av naprapati och jämför- elser av behandlingseffekter och kostnader i förhållande till traditionell vård. Den typen av forskning är viktig både för att kunna förbättra behandlingseffekterna för patienterna på min  klinik, för samhällsekonomin och för att kunna påverka politiker och beslutsfattare vad gäller ersättning för behandling hos naprapat.