Naprapat Titti Lilje
Behandling - Forskning - Utbildning 

Naprapati 

Naprapati betyder "Att korrigera orsaken till det onda". Genom att hitta och effektivt kunna behandla "rätt fel" kan man oftast på förvånansvärt kort tid åtgärda smärta, stelhet och svaghet i muskler och leder. Även när besvären funnits under lång tid. Man kan söka för alla typer av besvär i muskler och leder. Naprapati är en skyddad yrkestitel och en legitimerad yrkesgrupp sedan 1994 och det är den största yrkesgruppen inom specialiserad manuell terapi i dag. Naprapater lyder under Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) precis som all annan legitimerad vårdpersonal och därför kvalitetssäkrar jag fortlöpande min verksamhet. Forskningsstudier har visat att det är en signifikant skillnad i behandlingseffekt mellan att besöka läkare och naprapat både vad gäller smärta och stelhet i nacke och rygg i primärvården och i knä/fot och axel/arm i specialistsjukvården, till naprapatins fördel. Det har också visat sig vara mer kostnadseffektivt att låta sig behandlas av en naprapat i stället för en ortopedkirurg, om ens besvär inte kräver operation.

Om de besvär man söker för funnits en kortare tid är det vanligast att det krävs omkring tre behandlingar. Om de funnits under flera år kan det behövas fem till sex behandlingar. Det är vanligt att man bokar in ett kontrollbesök ett par veckor efter den avslutande behandlingen. Behandlingen är patientcentrerad, vilket innebär att den som  behandlas hos naprapat alltid får individuella hemövningar. Forskning om behandlingseffekter av naprapati har visat att långtidseffekterna (efter mer än 12 månader) är mycket goda och det tror man beror på att patienten är delaktig i sin behandling.

Vårt team

Hälsoplan 5 startade med en enkel idé: att driva företag som har ett helhetsperspektiv och verkligen gör livet bättre för våra patienter. Vårt team består av skickliga och hängivna vårdgivare, var och en med sin speciella kompetens. Vi som arbetar på Hälsoplan 5 är förutom naprapat även massörer, psykologer/samtalsterapeuter, laserterapeut och TCM-akupunktör. Utanför Hälsoplan 5 finns även ett upparbetat nätverk av andra yrkesgrupper som bland annat allmän- och ortopedläkare, tandläkare och sjukgymnast. 

För att följa med i utvecklingen och i en strävan att evidensbasera effekterna av specialiserad manuell behandling som naprapati, så forskar jag. Min avhandling handlade om nya metoder att diagnosticera och behandla vissa åkommor som till exempel frusen skuldra, graviditetsrelaterad bäckensmärta och andra typer av ortopediska besvär med hjälp av naprapati och jämförelser av behandlingseffekter och kostnader i förhållande till traditionell vård. Den typen av forskning är viktig både för patienten, för samhällsekonomin och för att kunna påverka politiker och beslutsfattare vad gäller ersättning för behandling hos naprapat. Att göra rätt från början och ständigt försöka förbättra.