Naprapat Titti Lilje
Behandling - Forskning - Utbildning 

Forskning

 

Min forskning handlar om smärta i muskler och leder, om man effektivt kan behandla den med hjälp av naprapati och vilka ekonomiska effekter det ger. Jag forskar om lite mindre vanliga områden som bäcken, svanskota, foglossningssmärta, "frusen skuldra" och smärta i knän och ljumskar. 
Mitt forskningsämne är Hälsoteknik och förutom kurser i forskningsmetodik och statistik ingick även kurser i hälsoekonomi, implementering av nya metoder i vården, kvalitativa forskningsmetoder (intervjuer) och handled-ning i min avhandling. Utöver de kurser jag läst på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har jag under min utbild-ning till forskare även studerat på Högskolan i Halmstad och vid Uppsala och Lunds universitet.
Jag doktorerade på BTH 2015 och arbetar sedan 2016 med forskning på Karolinska Institutet och sedan 2018 även på Sophiahemmets högskola, i en forskargrupp som heter Musculoskeletal and Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC) och i den första forskargruppen med barnmorskor, vid Lunds universitet. Genom åren har jag handlett många naprapatstudenter i deras examensarbeten och de har flera gånger fått pris för, eller nominerats till ”Årets examensarbete” och ”Årets idrottsmedicinska examensarbete” av Naprapatförbunden både i Sverige och i Norge.


Min forskning omfattar människor i alla åldersgrupper och med vitt skilda aktiviteter. Deltagarna är från 9 till 79 år och ägnar sig åt allt från klassisk balett till tunga yrken inom industrin. Syftet är att undersöka hur naprapati kan hjälpa människor som har ont och är förhindrade att röra sig som vanligt i vardagen och som blir störda av smärta på natten. De studier jag gjort handlar bland annat om smärta i knä, fot, axel, ljumske och svanskota hos patienter som remitterats till ortoped och om kostnadseffekter och upplevelser av naprapati inom den traditionella vården. Den handlar också om funktion och smärta hos äldre. För närvarande arbetar jag med en större forskningsstudie om tester för att kunna se vilka gravida som löper störst risk att få foglossningssmärta och jag har varit med och startat en sektion för kvinnors hälsa inom Svenska Naprapatförbundet.

Jag presenterar fortlöpande min forskning på nationella och internationella konferenser inom områden som muskuloskeletal smärta, manuell medicin, geriatrik, hälsoteknik och ortopedi. Sedan 2008 presenterar jag varje år min senaste forskning på Forum on Manual Medicine (FoMM) i Stockholm och 2010 valdes jag av Svenska Naprapatförbundet till ”Årets Naprapat”. Under flera år har jag även presenterat mina forskningsstudier under Ortopediveckan och 2012 och 2013 valdes de av Svensk Ortopedisk Förenings vetenskapliga råd ut som en av de mest intressanta och viktiga forskningsstudierna.

Publicerade artiklar:

Lilje S, Friberg H, Wykman A, Skillgate E. Naprapathic Manual Therapy or Orthopedic Care for Outpatients on Orthopedic Waiting Lists?” A pragmatic randomized controlled trial. Clin J Pain 2010; 26(7):602-10.

Referat av artikeln i Läkartidningen och i Ortopediskt Magasin, nr. 40, 41 respektive nr. 4, 2010.    

Lilje S, Persson U, Tessem Tangen S, Kåsamoen S, Skillgate E. Costs and Utilities of Manual Therapy and Orthopedic Standard Care for Low-prioritized Orthopedic Outpatients of Working Age. Clin J Pain 2014;30(8):730-736.
 
Referat av forskningsartikeln i Läkartidningen och i Ortopediskt Magasin, nr. 47, 2013 respektive nr. 3 och 4, 2014.

Lilje S, Genberg M, Aldudjaili H, Skillgate E. Pain relief in a young female with Adhesive capsulitis after manual manipulation of the Acromio-clavicular joint for remaining symptoms after mobilization under anaesthesia. BMJ Case reports; 2014; doi: 10.1136/bcr-2014-207199.

Lilje S, Anderberg P, Skillgate E, Berglund J. Psychosocial and heavy physical work load associated with musculoskeletal pain interfering with normal life in older adults: Cross sectional analysis from the Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC-B). Scand J Publ Health, 2013. Doi: 10.1177/1403494815580876.

Lilje S, Olander E, Berglund J, Skillgate E, Anderberg P. Experiences of older adults with mobile phone text messaging as reminder of home exercises after manual therapy for recurrent low back pain. A qualitative study. J mHealth, 2017. http://dx.doi.org/10.2196/mhealth.7184.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lilje Stina, Sanmartin Berglund Johan, Anderberg Peter, Palmlöf Lina, Skillgate Eva. The importance of weak physical performance in older adults for the development of musculoskeletal pain that interferes with normal life. A prospective cohort study. Scand J Pain https://doi.org/10.1515/sjpain-2019-0041.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ehn Bodil, Anderberg P, Sanmartin Berglund J, Lilje S. The process of deciding for female permanent contraception: A qualitative study of women´s experiences. Contraception.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lilje Stina, Eklund Andreas, Wykman Anders, Sundberg T, Skillgate E. Naprapathy versus orthopaedic standard care for common musculoskeletal disorders: an 8‑year follow-up of a pragmatic randomized controlled trial in Sweden. Journal of Chiropractic and Manual Therapy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leach M, Palmgren P, Thomson O, Fryer G, Eklund A, Lilje S, Adams J, Skillgate E. Skills, attitudes and uptake of evidence-based practice among Swedish chiropractors: a cross-sectional study, J Manual Physiol Ther, 2021; 29(1):2.

Emmanuel Aboagye, Stina Lilje, Camilla Bengtsson, Anna Peterson, Ulf Persson, Eva Skillgate. Manual therapy versus advice to stay active for nonspecific back and/or neck pain: A cost-effectiveness analysis. Chiropr & Man Ther, 2021. 

Sundberg T, Leach M, Lilje S, Thomson O, Fryer G, Palmgren P, Adams J, Skillgate E. Perceptions, skills and implementation of evidence-based practice: A national cross-sectional survey of licensed naprapaths in Sweden. J Chir Man Ther, 2022.

Lilje S, van Tulder M, Aboagdye E, Wykman A, Persson U. Cost-effectivenessof specialized manual therapy versus orthopaedic care for musculoskeletal disorders: Longterm follow-up and health economic model. Ther Adv Musculoskel Dis, 2023. 


Konferenspresentationer:

Naprapathic Manual Therapy or Orthopedic Care for Outpatients on Orthopedic Waiting Lists? Lilje S, Friberg H, Wykman A, Skillgate E. PRIMUS, Rotterdam, oktober 2010.

Kan man förkorta ortopedkön med hjälp av naprapati?

Associations between dysfunctional pain in younger elderly and physical loads through life. Results from baseline examination in a longitudinal study. Lilje S, Anderberg P, Skillgate E, Berglund J. EUGMS, Malaga, september 2011.

Naprapathic manual therapy of the acromio-clavicular joint in a 29 year old female for remaining symptoms after mobilization under anaesthesia. A case report. Lilje S, Genberg M, Aldudjaili H, Skillgate E. OMICS Group, International Conference on Orthopedics, Chicago, augusti 2012.   

Costs and Utilities of Manual Therapy and Orthopedic Standard Care for Low-prioritized Orthopedic Outpatients of Working Age. Lilje S, Persson U, Tessem Tangen S, Kåsamoen S, Skillgate E. Svensk Ortopedisk Förenings Årsmöte, Kristianstad, september 2012 (utvald).  

Pain relief after manual treatment of the acromio-clavicular joint for remaining symptoms after conventional treatment for adhesive capsulitis in a young female: A case study. Lilje S, Genberg M, Aldudjaili H, Skillgate E. Svensk Ortopedisk Förenings Årsmöte, Uppsala, augusti 2013 (utvald).  

The importance of physical performance in older adults for the development of musculoskeletal pain interfering with daily life: A prospective cohort study. Lilje S, Anderberg P, Skillgate E, Berglund J. EUGMS, Venedig, oktober 2013. 

Naprapati i gränssnittet mot ortopedi: Effekter, känslor och nya ställningstaganden. En kvalitativ studie.
Lilje S. Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte i Helsingborg, 2014.  

Manual treatment of Coccygodynia: Case series. Stina Lilje. World Congress on Low Back and Pelvic Pain, Singapore, 2016.

Are there associations between manual tests and the development of PPGP? Protocol for a longitudinal cohort study. Stina Lilje, Helène Schulte. World Congress on Low Back and Pelvic Pain, Antwerpen 2019.